EnglishEspañol

כואב לנו לראות כל עץ, כל סנטימטר של אדמה שעולה בלהבות


‏התיסכול שלנו גדל כשאנחנו לא יכולים לעשות כלום כאשר אנחנו רואים קיבוצים, כפרים קטנים ובתים ממשכים להיעלם יחד עם אלפי עצים הנשרפים בלהבות האש, אשר מכלה את הכל בדרכה

‏יש לנו ההזדמנות והחובה, עכשיו יותר מתמיד, לעזור למדינת ישראל להחזיר מחדש את אלפי הדונם שנאבדו בשרפות שהתרחשו בכל רחבי המדינה

‏לחצו עכשיו על המפה בשביל להתחבר לאתר קרן קיימת לישראל (קק»ל), הקרן הלאומית היהודית ובעבור 36 ₪ תוכלו לקנות עץ בשביל לעזור לייער את חיפה שוב

‏תודה רבה על תשומת-הלב

 

דוד יאבו
David D. Yabo
Categorías: KKL

DavidYabo

Israelí, divulgador de historia judía y arqueología bíblica. Formándome en El Seminario Rabínico Latinoamericano. La golá te mata o te hace más fuerte, así que voy para Rabino.

0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar